2/02/2013

Penulisan Kata

Akherat seharusnya akhirat
Diterjen    > detergen
Jarrah      > zarah
Kwadrat  > kuadrat
Mubajir    > mubazir
Mulya      > mulia
Praktek   > praktik
Mesjid    > masjid
Zaman     > jaman

Dari Mak Hayya Zaki
Terimakasih yang benar terima kasih
Nara sumber > narasumber

No comments:

Post a Comment